Diagnose-instrumenten bij coaching

Diagnose-instrumenten bij coaching

Er zijn diverse diagnose-instrumenten ter ondersteuning van het coachingsproces. Wij behandelen in dit artikel de Life Styles Inventory I en II en de Organisatie Cultuur Inventarisatie. Deze diagnose-instrumenten vormen een goed wetenschappelijk onderbouwd startpunt om professionele coaching- en veranderingstrajecten uit te voeren.

Een korte omschrijving van de instrumenten LSI-I, LSI-II en OCI:

Life Styles Inventory I

Er kan pas verandering en begrip op het gebied van gedrag plaatsvinden wanneer de onderliggende gevoelens en motivaties te onderzoeken die het gedrag richtinggeven en veroorzaken. De LSI-I methode is ontwikkeld om ondersteuning te bieden in het ontdekken en begrijpen van de diverse gedachtepatronen die ten grondslag liggen aan het gedrag. De waardevolle informatie die voortkomt uit LSI-I kan worden gebruikt om de manier van denken te veranderen, zowel over zichzelf als over anderen. Hierdoor kan de effectiviteit van het gedrag worden verbetrd. De LSI-I is opgebouwd uit een vragenlijst met 240 zinnen en woorden die betrekking hebben op gedrag, houding en reacties van de respondent. De rapportage van de uitkomsten van de LSI-I laat de respondent in een visueel overzicht zien hoe hij/zij scoort op 12 verschillende gedrags- en denkstijlen en (in)effectief gedrag.

Life Styles Inventory II

De LSI-II betreft een feedbackronde waarin vijf respondenten uit de directe omgeving van de gecoachte dezelfde vragenlijst invullen als die van de LSI-I. Waar in LSI-I door de respondent zelf wordt aangegeven hoe hij/zij naar zichzelf kijkt, wordt in LSI-II gemeten hoe de omgeving naar de gecoachte kijkt in termen van houding, gedrag en reacties. Ook hier wordt op visuele wijze gerapporteerd hoe anderen de gecoachte laten scoren op de twaalf denk- en gedragstijlen.

Combinatie LSI I en LSI-II

De combinatie van LSI-I en LSI-II levert waardevolle informatie op over de gedachtepatronen en het zelfconcept van betrokkene en hoe de omgeving vervolgens naar hem/haar kijkt. In de handleiding van zelfontwikkeling die gekoppeld is aan de LSI-I en LSI-II kan betrokkene op basis van de ’ontdekkingen’ bestuderen hoe hij/zij constructief kan gaan werken aan zijn/haar struikelblokken (ineffectieve gedachtepatronen en daaruit ineffectief voortvloeiend gedrag). In de coachingsgesprekken wordt ineffectief gedrag zichtbaar gemaakt en stapsgewijs afgeleerd en effectief gedrag stapsgewijs aangeleerd.

Organisatie Cultuur Inventarisatie

De OCI werkt volgens dezelfde principes als de LSI-I en LSI-II maar meet culturen binnen teams en organisaties. Door vragenlijsten wordt gemeten hoe mensen binnen een organisatie de cultuur beleven. Vervolgens wordt door vragenlijsten gemeten hoe met vindt dat de cultuur zou moeten zijn om tot betere prestaties te kunnen komen. De uitkomsten worden op dezelfde visuele wijze gepresenteerd en gaan uit van de twaalf denk- en gedragstijlen van de LSI-I en LSI-II.

Terug naar overzicht