Effectief & efficiënt werken

Effectief en efficiënt werken

Wanneer u uw werkdag begint, dan is het belangrijk om effectief en efficient te werken. Hier zit overigens wel degelijk een verschil tussen. Dat verschil zullen we eerst even uitleggen:

  • Effectief werken is werk doen dat nut heeft, dat u dichter bij uw doel brengt.
  • Efficiënt werken is het uitvoeren van uw werk op de meest doeltreffende manier.

Zo kan effectief werk zeer inefficiënt worden uitgevoerd en ineffectief werk kan bijvoorbeeld ook zeer efficiënt worden uitgevoerd.

Tips om effectief en efficiënt te werken

Het beste is om deze twee te combineren en dus zowel effectief als efficiënt te werk te gaan. Daar hebben we enkele tips voor die u wellicht kunt meenemen in uw dagelijks werkzaamheden. Dit zorgt voor meer structuur en daarmee een hogere efficiëntie en effectiviteit van uw werkzaamheden.

1) Scheidt de nuttige taken van de minder nuttige taken

U heeft een aantal taken op een dag die u moet vervullen. Het is echter zaak om prioriteit te geven aan taken die u dichter bij uw einddoel brengen. Daarom is het van belang om de nuttige taken prioriteit te geven. Hierdoor zult u het grootste gedeelte van de dag bezig zijn met effectief werk. Dit komt uw algehele effectiviteit ten goede.

2) Plan extra tijd in voor elke werktaak

U kunt het beste 20% extra tijd inplannen per taak. Uiteraard is het doel om deze 20% extra tijd niet te gebruiken, waardoor er "tijd over"is. Deze tijd kunt u vervolgens gebruiken voor andere zaken, zoals spoedwerkzaamheden die zich tussendoor aandienen of collega's die vragen hebben.

3) Een to do list op één plek

Werkt u met een online agenda? Of gebruikt u de todolist mogelijkheid binnen uw mailprogramma? Het maakt niet uit waar u uw taken bijhoudt, zolang u maar één duidelijke plek heeft waar u uw to do neerzet. Zodoende kunt u daar altijd kijken of er plaats is voor nieuwe werkzaamheden.

Terug naar overzicht