Wat levert coaching op?

Wat levert coaching op?

  • Coaching draagt bij aan een beter gebruik van menselijke vaardigheden en capaciteiten binnen organisaties.
  • Coaching draagt bij aan de ontwikkeling, aan een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en tevens aan een hogere kwaliteit van arbeid.
  • Coaching leidt tot betere prestaties en productiviteit van de organisatie, het team en individu.
  • Coaching draagt bij aan de vorming van een managementcultuur van coaching. Dit betekent voor de organisatie een grotere flexibiliteit en slagvaardigheid in het reageren op veranderingen in een veranderende omgeving.

Coaching diensten

  • Zoekt u persoonlijke coachingstrajecten voor midden- en hogerkaderpersoneel binnen de profit- en nonprofitsector? Op basis van diverse diagnose-instrumenten wordt met een ervaren coach een coachingstraject op maat aangeboden, bestaande uit 1-op-1 gesprekken, groepscoaching of een combinatie van beiden.
  • Zoekt u teamcoachingstrajecten voor midden- en hogerkaderpersoneel binnen de profit- en nonprofitsector. Op basis van diverse diagnose-instrumenten wordt een coachingstraject op maat aangeboden voor het gehele team. Waar het nodig is, kan het instrument OCI worden ingezet om de cultuur binnen een team, of het systeem waarbinnen het team moet opereren, te meten en te visualiseren.
  • Wilt u een cultuurmeting laten uitvoeren? Op basis van de Organisatie Cultuur Inventarisatie (OCI) kunnen waar nodig veranderingstrajecten op maat worden gemaakt en uitgevoerd.
  • Wilt u (preventieve) ziekteverzuimcoaching aanvragen voor uw organisatie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Zoekt u loopbaancoachingstrajecten voor particulieren – al dan niet in opdracht van het bedrijfsleven?

Neem dan contact op met B-effective. Wij brengen u graag in contact met een coach die dit voor u kan bewerkstelligen.

Terug naar overzicht