Wat is counseling?

Counseling is nauw verwant aan coaching. Wat is hoofdzakelijk het verschil tussen het product coaching en counseling? Waar het bij product coaching vooral gaat om het vrijmaken van menselijk potentieel in relatie tot de functie die iemand uitvoert, gaat het bij counselingtrajecten om het individu en de relatie tussen het individu en de context waarbinnen hij opereert, zowel het gezin als de gemeenschap. Counseling is "als remedie" bedoeld en het gaat er in counselingtrajecten om het individu weer "heel" te maken zodat hij zijn plaats binnen het gezin en de gemeenschap weer vindt. Het gaat – net als bij coaching - bij het counselingproces om het "creëren van een behaaglijk plekje, waar een persoon al zijn gevoelens, vragen of zorgen ter sprake kan brengen" (Schreyogg, 1992). B-effective ziet de counseler als "professionele luisteraar".

Hoe verloopt een counselingtraject?

Het counselingproces vindt plaats tijdens individuele gesprekken. In de counselinggesprekken die B-effective aanbiedt staan de drie stadia bewustwording, bezinning en bezieling centraal. Jurgen de Beijer begeleidt cliënten in een boeiend en waardevol proces van ontdekking en bewustwording. Hij gaat daarbij uit van het principe van "de kracht achter elke beperking" die hij de "droomkracht" noemt. Het doorlopen van dit dynamische en waardevolle proces leidt tot een hernieuwd helder inzicht, de herontdekking van het zelf en uiteindelijk tot een groter persoonlijke effectiviteit in het leven.

Voorbeelden van counselingtrajecten

  • Counselingtrajecten bestemd voor mensen die knelpunten ervaren bij het tot stand brengen van een waardevol en zinvol leven en opnieuw in hun kracht willen komen te staan. Deze trajecten kunnen worden ingezet wanneer de eerste- en tweedelijns psychische hulpverlening nog niet noodzakelijk is.
  • Begeleiding aan jongeren met kanker, een verleden van kanker en jongeren die als gevolg van een arbeidshandicap het gevoel hebben gehinderd te worden in de opbouw van een "normaal en zinvol leven".
  • Begeleiding van ernstig zieke kinderen/jongeren, de ouders/begeleiders en gezinnen gedurende het ziekteproces en de periode daarna.
  • Counselingtrajecten voor studenten studerend aan Hogescholen en Universiteiten en verzorgt op aanvraag van opleidingsinstituten, intervisietrajecten en -bijeenkomsten.
Oplossingsgerichte coaching

Wanneer u oplossingsgericht denkt, dan lee...

Lees meer
One minute coaching

One minute coaching komt oorspronkelijk uit de topsport: Victor Mion, de sch...

Lees meer
Praktijkvoorbeelden coaching

Om u een beter beeld te geven van 1-op-1 coaching hebben wij enkele voorbeelden v...

Lees meer